Aprašas

Kauno miesto topografinių ir inžinerinių tinklų duomenų informacinė sistema yra skirta peržiūrėti, analizuoti ir spausdinti Kauno miesto topografinių ir inžinerinių tinklų duomenis.
Prisijungimas ir naudojimasis sistema yra nemokamas, tačiau prisijungti gali tik registruotas vartotojas. Norėdami gauti prisijungimo duomenis, parašykite el. laišką adresu infomapika@gmail.com ir nurodykite tokius duomenis: vardas, pavardė, darbovietė arba mokymo įstaiga, profesija ir el. pašto adresas.

Naudojimo sąlygos ir teisiniai apribojimai

Vartotojas sistemą ir joje esančią informaciją gali naudoti tik savo asmeninėms reikmėms ir ne komerciniais tikslais. Vartotojas negali jokia forma informacinėje sistemoje esamų ar naudojamų duomenų perleisti kitiems asmenims ar tiražuoti. Vartotojas neturi teisės perleisti prisijungimo prie sistemos duomenis kitiems asmenims ar kitaip aplaidžiai juos tvarkyti. Sistemos autorius neprisiima jokios atsakomybės už sistemos trikdžius, joje esančios informacijos teisingumą, išsamumą, tikslumą, tinkamumą, teisėtumą ir už tiesiogiai ar netiesiogiai vartotojo patirtą žalą naudojantis šia sistema ar joje esamais duomenimis bei informacija. Informacija sistemoje yra pateikiama tokia kokia yra, be jokių garantijų. Publikuojamų skaitmeninių žemėlapių ir duomenų autorinės teisės priklauso jų Tiekėjams ir apsaugotos licencinėmis sutartimis, LR įstatymais bei tarptautiniais susitarimais. Bet koks publikuojamų sistemoje duomenų kopijavimas, tiražavimas kitaip, nei tai nustatyta interneto svetainėje, yra neteisėtas.